Thống kê vị trí XSMB - Thống kê duy nhất xổ số Miền Bắc

Ngày mai Hôm nay Hôm qua 26-02 25-02 24-02 23-02 22-02

Thống kê duy nhất miền Bắc Hôm nay

Biên độ 6 ngày:

6-3

Biên độ 4 ngày:

2-5 5-7 6-3 6-8 6-9 7-2

Biên độ 3 ngày:

0-0 0-3 1-1 1-3 1-7 1-8 1-9 2-2 2-3 2-7 2-7 2-8 2-8 5-3 5-8 6-3 6-8 6-8 7-0 7-1 7-2 7-5 7-9 8-0 8-7 9-2 9-5

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem Thống kê vị trí MB cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ về giải Đặc biệt, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Thống kê vị trí là chức năng thống kê vị trí loto đã về dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó. Hình thức thống kê này chỉ có tính tham khảo và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ gặp may mắn khi chơi xổ số. Mỗi kỳ quay số mở thưởng đều là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên, không có mẫu hay xu hướng cụ thể. Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chi tiết Thống kê vị trí đã chọn

ĐB
36209
1
22265
2
97620
79071
3
17063
61654
47294
39697
85597
98822
4
5624
5402
3167
0381
5
7878
9350
3316
8097
0986
7762
6
378
568
805
7
85
80
61
76
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
09,2,52,5,80
167,8,61
20,2,42,0,62
3-63
4-5,9,24
54,06,0,85
65,3,7,2,8,11,8,76
71,8,8,69,9,6,97
81,6,5,07,7,68
94,7,7,709

2 - Thống kê vị trí MB, SXMB Thứ 2, XS Miền Bắc 26-02-2024

ĐB
27234
1
61620
2
29442
71430
3
71285
37989
62482
67475
65703
34114
4
4653
9878
4471
1839
5
0133
7292
8297
0646
4652
3382
6
424
832
419
7
63
88
24
56
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
032,30
14,971
20,4,44,8,9,5,8,32
34,0,9,3,20,5,3,63
42,63,1,2,24
53,2,68,75
634,56
75,8,197
85,9,2,2,87,88
92,78,3,19

3 - Thống kê vị trí XSMB, XSMBac Chủ nhật, SXMB 25-02-2024

ĐB
15545
1
85710
2
17410
30692
3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
4
5607
7989
8806
1262
5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
6
204
487
280
7
16
06
98
51
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
07,6,4,61,1,8,7,1,80
10,0,0,9,64,6,51
2-9,62
3--3
45,1,7,6,704
5145
67,2,14,0,1,06
704,6,0,8,4,87
80,9,9,7,7,098
92,88,8,19

4 - Thống kê vị trí miền Bắc, Xổ số MB Thứ 7, KQXSMB 24-02-2024

ĐB
57333
1
81369
2
30504
76199
3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
4
7837
6860
3636
6890
5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
6
247
752
331
7
43
44
35
45
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
049,7,6,9,40
195,31
24,28,2,4,52
33,7,6,1,53,43
45,0,2,7,3,4,50,2,44
51,6,24,3,45
69,05,3,96
703,47
82-8
99,0,0,66,9,19

5 - Thống kê vị trí MB, Sổ số miền Bắc Thứ 6, XS Miền Bắc 23-02-2024

ĐB
16053
1
88635
2
25337
63488
3
59775
29439
27290
24040
82530
67189
4
0547
6741
7941
7289
5
7824
5469
8625
7168
1204
5983
6
308
973
820
7
79
00
93
45
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
04,8,09,4,3,2,00
1-4,41
24,5,0-2
35,7,9,05,8,7,93
40,7,1,1,52,04
533,7,2,45
69,8-6
75,3,93,47
88,9,9,38,6,08
90,33,8,8,6,79

6 - Thống kê vị trí XSMB, Xổ số miền Bắc Thứ 5, XS MB 22-02-2024

ĐB
82488
1
52311
2
07072
42726
3
40481
49867
76166
29399
36193
63578
4
9404
2834
6012
1448
5
4126
1347
1048
7295
7820
8038
6
450
637
460
7
25
70
90
13
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
042,5,6,7,90
11,2,31,81
26,6,0,57,12
34,8,79,13
48,7,80,34
509,25
67,6,02,6,26
72,8,06,4,37
88,18,7,4,4,38
99,3,5,099

7 - Thống kê vị trí miền Bắc, SXMB Thứ 4, XS Miền Bắc 21-02-2024

ĐB
99937
1
73548
2
40187
24052
3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
4
9969
4749
3131
7918
5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
6
661
051
291
7
08
64
72
91
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
0840
13,8,8,93,6,5,9,91
285,72
37,4,1,61,83
48,9,9,06,3,64
52,1-5
64,9,1,436
723,87
87,3,84,1,2,1,8,9,08
98,1,14,6,4,19

8 - Thống kê vị trí MB, Xổ xố miền Bắc Thứ 3, KQXS Miền Bắc 20-02-2024

ĐB
57406
1
97758
2
37216
24939
3
30032
78750
31430
43822
43341
22605
4
7939
8580
7131
0783
5
0866
9656
7260
4515
7573
3621
6
592
419
079
7
68
18
78
00
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
06,5,05,3,8,6,00
16,5,9,84,3,21
22,13,2,92
39,2,0,9,18,73
41-4
58,0,60,15
66,0,80,1,6,56
73,9,8-7
80,35,6,1,78
923,3,1,79

9 - Thống kê vị trí XSMB, SX MB Thứ 2, Sổ số Miền Bắc 19-02-2024

ĐB
75801
1
19995
2
93219
56742
3
13459
21260
02582
01053
92502
27859
4
1440
1020
4024
9170
5
0057
6215
3858
8144
3559
8224
6
554
331
982
7
64
85
24
66
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
01,26,4,2,70
19,50,31
20,4,4,44,8,0,82
3153
42,0,42,4,2,5,6,24
59,3,9,7,8,9,49,1,85
60,4,666
7057
82,2,558
951,5,5,59

10 - Thống kê vị trí miền Bắc, Xổ số MB Chủ nhật, XS MB 18-02-2024

ĐB
39903
1
64007
2
94691
49556
3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
4
0270
5179
3109
4524
5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
6
093
429
132
7
56
97
14
64
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
03,7,91,7,9,50
10,8,49,51
28,4,96,32
320,4,93
43,5,92,1,64
56,1,0,645
62,45,56
70,90,97
882,8,1,98
91,0,8,3,77,0,4,29

11 - Thống kê vị trí MB, XSKTMB Thứ 7, SXMB 17-02-2024

ĐB
58294
1
03133
2
84216
14018
3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
4
4666
5495
8905
6655
5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
6
062
725
757
7
73
92
62
67
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
05,7-0
16,8,25,2,21
21,1,54,3,1,6,9,62
33,23,73
42,9,594
51,5,79,0,5,4,25
66,2,2,71,66
77,37,0,5,67
89,918
94,5,28,4,89

12 - Thống kê vị trí XSMB, SX MB Thứ 6, Sổ số MB 16-02-2024

ĐB
34864
1
00693
2
97331
18776
3
56995
55805
26599
22435
58098
35835
4
8683
1661
7450
8941
5
8695
2954
6320
0276
2666
1431
6
720
634
467
7
98
29
58
84
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
055,2,20
1-3,6,4,31
20,0,9-2
31,5,5,1,49,83
416,5,3,84
50,4,89,0,3,3,95
64,1,6,77,7,66
76,667
83,49,9,58
93,5,9,8,5,89,29

13 - Kết quả miền Bắc Thứ 5, XSKTMB 15-02-2024

ĐB
48331
1
33214
2
95565
75869
3
85035
50958
42526
30662
77408
94544
4
6513
1726
6179
2439
5
2241
5718
6452
7022
5061
7065
6
333
911
376
7
51
10
20
70
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
081,2,70
14,3,8,1,03,4,6,1,51
26,6,2,06,5,22
31,5,9,31,33
44,11,44
58,2,16,3,65
65,9,2,1,52,2,76
79,6,0-7
8-5,0,18
9-6,7,39

14 - Xổ số thủ đô Thứ 4, XSTD 14-02-2024

ĐB
17670
1
67840
2
87976
05804
3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
4
6083
0603
6674
3990
5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
6
951
967
787
7
53
22
15
54
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
04,1,3,37,4,9,4,90
154,0,51
26,26,22
37,78,0,0,53
40,1,00,7,7,7,9,54
51,3,415
62,77,26
70,6,4,4,43,3,6,87
83,7-8
90,0,4-9

15 - SXMB Thứ 3, XS Miền Bắc 13-02-2024

ĐB
39100
1
22276
2
21547
14250
3
25123
77887
46966
34620
73311
14277
4
6749
3710
6705
8203
5
1050
0680
0240
0711
5203
7214
6
944
182
395
7
63
99
31
02
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
00,5,3,3,20,5,2,1,5,8,40
11,0,1,41,1,31
23,08,02
312,0,0,63
47,9,0,41,44
50,00,95
66,37,66
76,74,8,77
87,0,2-8
95,94,99

16 - XS MB Thứ 5, Xổ số MB 08-02-2024

ĐB
85852
1
17339
2
81504
61590
3
11923
39951
06845
01815
93739
55388
4
9488
7388
2208
9004
5
9570
5276
3461
7388
5303
6573
6
473
597
056
7
42
31
21
27
ĐầuĐuôiĐầuĐuôi
04,8,4,39,70
155,6,3,21
23,1,75,42
39,9,12,0,7,73
45,20,04
52,1,64,15
617,56
70,6,3,39,27
88,8,8,88,8,8,0,88
90,73,39
len dau
X