XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày

XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 26/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

2GK 3GK 4GK 7GK 9GK 13GK 14GK 17GK
ĐB27234
161620
229442 71430
371285 37989 62482 67475 65703 34114
44653 9878 4471 1839
50133 7292 8297 0646 4652 3382
6424 832 419
763 88 24 56

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, Xổ số miền Bắc ngày 25/02/2024 mở thưởng tại Thái Bình

1GH 4GH 5GH 7GH 10GH 11GH 12GH 15GH
ĐB15545
185710
217410 30692
377641 63547 40180 61070 59567 02946
45607 7989 8806 1262
50689 4410 5587 5247 7619 8861
6204 487 280
716 06 98 51

SXMB Thứ 7, Xổ số MB ngày 24/02/2024 mở thưởng tại Nam Định

1GF 2GF 3GF 5GF 10GF 14GF 16GF 20GF
ĐB57333
181369
230504 76199
333651 22945 66456 46182 39290 34970
47837 6860 3636 6890
51619 7224 1740 4222 1496 0442
6247 752 331
743 44 35 45

KQXSMB Thứ 6, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/02/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

2GE 5GE 10GE 11GE 14GE 15GE 18GE 19GE
ĐB16053
188635
225337 63488
359775 29439 27290 24040 82530 67189
40547 6741 7941 7289
57824 5469 8625 7168 1204 5983
6308 973 820
779 00 93 45

XSMB Thứ 5, Xổ số MB 22/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

2GD 3GD 6GD 7GD 10GD 11GD 12GD 18GD
ĐB82488
152311
207072 42726
340481 49867 76166 29399 36193 63578
49404 2834 6012 1448
54126 1347 1048 7295 7820 8038
6450 637 460
725 70 90 13

SXMB Thứ 4, Sổ xố miền Bắc ngày 21/02/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

2GC 5GC 7GC 9GC 13GC 14GC 17GC 20GC
ĐB99937
173548
240187 24052
345049 69513 00318 99864 37934 67528
49969 4749 3131 7918
55983 3688 4919 7340 8836 1898
6661 051 291
708 64 72 91

KQXSMB Thứ 3, KQXS miền Bắc ngày 20/02/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

2GB 5GB 6GB 7GB 12GB 13GB 17GB 20GB
ĐB57406
197758
237216 24939
330032 78750 31430 43822 43341 22605
47939 8580 7131 0783
50866 9656 7260 4515 7573 3621
6592 419 079
768 18 78 00

XSMB Thứ 2, XSTD 19/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

2GA 3GA 7GA 9GA 10GA 11GA 17GA 18GA
ĐB75801
119995
293219 56742
313459 21260 02582 01053 92502 27859
41440 1020 4024 9170
50057 6215 3858 8144 3559 8224
6554 331 982
764 85 24 66

XSMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc 18/02/2024 mở thưởng tại Thái Bình

1FZ 2FZ 6FZ 12FZ 14FZ 17FZ 19FZ 20FZ
ĐB39903
164007
294691 49556
347851 91743 87428 63645 97610 97288
40270 5179 3109 4524
53849 9190 0418 6950 1098 3962
6093 429 132
756 97 14 64

XSMB Thứ 7, Sổ số miền Bắc 17/02/2024 mở thưởng tại Nam Định

2FY 3FY 5FY 8FY 14FY 15FY 16FY 17FY
ĐB58294
103133
284216 14018
387942 42677 33889 80351 42249 29632
44666 5495 8905 6655
55821 1407 8445 7612 9721 1589
6062 725 757
773 92 62 67

SXMB Thứ 6, XS MB 16/02/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

3FX 5FX 6FX 11FX 13FX 16FX 19FX 20FX
ĐB34864
100693
297331 18776
356995 55805 26599 22435 58098 35835
48683 1661 7450 8941
58695 2954 6320 0276 2666 1431
6720 634 467
798 29 58 84

SXMB Thứ 5, XS MB 15/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

1FV 3FV 4FV 5FV 12FV 16FV 17FV 18FV
ĐB48331
133214
295565 75869
385035 50958 42526 30662 77408 94544
46513 1726 6179 2439
52241 5718 6452 7022 5061 7065
6333 911 376
751 10 20 70

Sổ xố miền Bắc Thứ 4, Xổ số MB 14/02/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

6FU 10FU 12FU 15FU 16FU 17FU 19FU 20FU
ĐB17670
167840
287976 05804
315037 87341 44090 35540 11601 11274
46083 0603 6674 3990
54637 1874 2362 2894 1326 2503
6951 967 787
753 22 15 54

XSQN Thứ 3, Xổ số Thủ Đô 13/02/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

1FT 2FT 4FT 7FT 10FT 13FT 15FT 16FT
ĐB39100
122276
221547 14250
325123 77887 46966 34620 73311 14277
46749 3710 6705 8203
51050 0680 0240 0711 5203 7214
6944 182 395
763 99 31 02

XSMBac Thứ 5, Xổ số kiến thiết miền Bắc 08/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

3FS 4FS 6FS 9FS 12FS 15FS 17FS 19FS
ĐB85852
117339
281504 61590
311923 39951 06845 01815 93739 55388
49488 7388 2208 9004
59570 5276 3461 7388 5303 6573
6473 597 056
742 31 21 27

Sổ số miền Bắc Thứ 4, Xổ số MB 07/02/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

1FR 5FR 7FR 8FR 14FR 17FR 18FR 19FR
ĐB67384
141504
284043 71031
323490 95377 73674 51711 88162 69864
49296 1005 2278 5705
52043 7662 9506 3669 1073 3804
6638 152 189
762 18 99 53

Sổ số miền Bắc Thứ 3, XSKTMB 06/02/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

1FQ 2FQ 3FQ 9FQ 13FQ 15FQ 18FQ 19FQ
ĐB91267
165567
249583 27981
328941 63811 68505 68457 98492 31709
41990 1136 7461 6895
52312 4696 2846 0206 8873 3910
6017 320 886
752 59 84 15

XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 05/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

1FP 2FP 4FP 6FP 7FP 12FP 14FP 17FP
ĐB69876
147161
254779 83038
354035 40526 22723 04016 92542 30851
41932 1071 3559 6332
52140 4907 6780 8375 6102 2349
6806 060 590
707 35 81 22

XSMB Chủ Nhật, Xổ số miền Bắc ngày 04/02/2024 mở thưởng tại Thái Bình

1FN 2FN 6FN 11FN 13FN 15FN 18FN 20FN
ĐB13300
106268
267798 98842
309251 37297 78533 05661 30866 26814
44278 1420 5112 9414
51534 1478 8664 1159 7081 3687
6446 627 656
744 04 97 41

SXMB Thứ 7, Xổ số MB ngày 03/02/2024 mở thưởng tại Nam Định

1FM 4FM 7FM 9FM 10FM 12FM 13FM 18FM
ĐB33389
180369
255380 69435
392942 94293 36365 34162 09641 10284
40221 1633 1716 6658
50122 2297 2514 8365 7192 3441
6236 119 442
712 35 88 18

KQXSMB Thứ 6, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/02/2024 mở thưởng tại Hải Phòng

1FL 2FL 9FL 13FL 14FL 16FL 17FL 20FL
ĐB28174
106876
266471 38080
394163 33797 50042 94635 65908 04190
48084 7218 0384 3702
52551 4867 7331 8796 6677 5394
6755 539 280
793 55 68 05

XSMB Thứ 5, Xổ số MB 01/02/2024 mở thưởng tại Hà Nội

4FK 9FK 11FK 14FK 16FK 18FK 19FK 20FK
ĐB87444
141182
294959 51442
393301 62187 40592 47470 69528 79028
47292 4118 0777 5462
58254 4416 2280 9154 5079 9784
6115 186 944
732 61 77 99

SXMB Thứ 4, Sổ xố miền Bắc ngày 31/01/2024 mở thưởng tại Bắc Ninh

3FH 4FH 9FH 11FH 12FH 14FH 19FH 20FH
ĐB47666
158427
264931 25644
303576 08099 93000 05237 32951 82863
43767 5450 1997 6766
51336 0386 7369 1740 4840 8051
6296 125 966
768 53 82 27

KQXSMB Thứ 3, KQXS miền Bắc ngày 30/01/2024 mở thưởng tại Quảng Ninh

3FG 4FG 7FG 8FG 12FG 15FG 16FG 19FG
ĐB08524
180556
202056 55365
393363 16503 50553 55436 44146 19053
43556 7688 6096 0141
54932 4683 4211 6357 9871 5990
6921 194 760
738 26 83 95

XSMB Thứ 2, XSTD 29/01/2024 mở thưởng tại Hà Nội

1FE 2FE 3FE 5FE 11FE 15FE 17FE 18FE
ĐB75346
198171
223541 90743
398189 71152 09412 86414 11035 95289
42771 3474 5314 0609
50912 7238 9154 8750 1011 0265
6156 432 799
781 83 09 85

XSMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc 28/01/2024 mở thưởng tại Thái Bình

5FD 7FD 9FD 11FD 14FD 17FD 19FD 20FD
ĐB68274
193911
225484 47616
311003 93986 15302 61278 13916 23900
41710 1445 4678 9751
55496 0228 3343 5479 4126 8089
6221 438 853
787 65 49 41

THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

Tường thuật xổ số miền bắc

Kết quả lô tô miền bắc

Tra cứu KQXS miền bắc

XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)Số lượng giảiTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt200,000,000153,000,000,00020,000 lần
Giải nhất20,000,000153,000,000,0002,000 lần
Giải nhì5,000,00030150,000,000500 lần
Giải ba2,000,00090180,000,000200 lần
Giải tư400,000600240,000,00040 lần
Giải năm200,000900180,000,00020 lần
Giải sáu100,0004500450,000,00010 lần
Giải bảy40,000600002,400,000,0004 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X